انجل فلاي

ایران، شیراز، خیابان قدوسی شرقی، پاساژ سلطانیه، پلاک 33
شنبه - چهارشنبه: 8.00 - 20.00

پنجشنبه - جمعه : 9.00 - 16.00
logo site afrafly land home page header copy

پزشکان کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

امیر فرخی

کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

اسماعیل خانلری

کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

رضا نیرومند

کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
زیرنویس

قیمت جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

پایه

دلار
0
/ماه

پایه

دلار
0
/ماه

پایه

دلار
0
/ماه

پایه

دلار
0
/ماه
زیرنویس

توضیحات کلی در مورد انواع جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

عنوان تب 1

عنوان تب 2

عنوان تب 3

عنوان تب 4

عنوان تب 5