انجل فلاي

ایران، شیراز، خیابان قدوسی شرقی، پاساژ سلطانیه، پلاک 33
شنبه - چهارشنبه: 8.00 - 20.00

پنجشنبه - جمعه : 9.00 - 16.00
logo site afrafly land home page header copy

پزشکان دندان

مریم شنتیا

دندانپزشک

مسعود کشاورز

دندانپزشک

نرگس رمضانی

دندانپزشک

جهانگیر حسینی

دندانپزشک

مرضیه حمزوی

دندانپزشک

علی رحیمی

دندان پزشک، جراح فک و صورت

سارا رضایی فرید

دندان پزشک ، جراح فک و صورت
زیرنویس

قیمت جراحی دندانپزشک

پایه

دلار
0
/ماه

پایه

دلار
0
/ماه

پایه

دلار
0
/ماه

پایه

دلار
0
/ماه
زیرنویس

توضیحات کلی در مورد انواع جراحی دندانپزشک

عنوان تب 1

عنوان تب 2

عنوان تب 3

عنوان تب 4

عنوان تب 5