انجل فلاي

ایران، شیراز، خیابان قدوسی شرقی، پاساژ سلطانیه، پلاک 33
شنبه - چهارشنبه: 8.00 - 20.00

پنجشنبه - جمعه : 9.00 - 16.00
logo site afrafly land home page header copy

پزشکان مغز و اعصاب

زهرا نیکنام

مغز و اعصاب

مهران صداقت

جراح مغز و اعصاب
زیرنویس

قیمت جراحی مغز و اعصاب

پایه

دلار
/ماه

پایه

دلار
/ماه

پایه

دلار
/ماه

پایه

دلار
/ماه
زیرنویس

توضیحات کلی در مورد انواع جراحی مغز و اعصاب

عنوان تب 1

عنوان تب 2

عنوان تب 3

عنوان تب 4

عنوان تب 5